Thiệp I have been there

45.000₫
Với các sản phẩm của #𝘪𝘩𝘢𝘷𝘦𝘣𝘦𝘦𝘯𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 bạn có thể hoàn toàn yên tâm về: chất lượng sản phẩm, chất giấy mỹ thuật, ăn mực, không nhòe thiết kế khác...

Còn hàng

🛍 Với các sản phẩm của #𝘪𝘩𝘢𝘷𝘦𝘣𝘦𝘦𝘯𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 bạn có thể hoàn toàn yên tâm về:

🎉 chất lượng sản phẩm, chất giấy mỹ thuật, ăn mực, không nhòe

🎉 thiết kế khác biệt, không trùng lặp, đậm chất sáng tạo riêng

🎉 bạn không chỉ mua sản phẩm - bạn mua cả sự tận tâm của chúng mình dành cho từng sản phẩm

Sản Phẩm Liên Quan